Ajuts per pal·liar els efectes econòmics en diferents sectors econòmics de Menorca com a conseqüència de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària dels mesos de febrer i març (Covid19)Darrera modificació: 29/03/2021

Tramitar.

Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquesta convocatòria es la concessió d’ajudes pels mesos de febrer i març (comprenent aquests respectivament, el període comprès entre el 15 de febrer a 15 de març -pel mes de febrer- i 15 de març al 15 d’abril – per el mes de març-) de l’any 2021 a persones físiques i jurídiques, comunitats de béns i entitats sense ànim de lucre amb activitats incloses en els epígrafs de l’impost d'activitats econòmiques definits en la base 4.2 que exercien la seva activiat en el moment de l'apoció del nivell 4 d'alerta sanitària per a la contenció de la COVID-19, acordat pel Consell de Govern de 15 de gener de 2021(BOIB núm. 7 de 16 de gener de 2021) i, que en la data de presentació de la sol·licitud d'aquesta convocatòria d'ajudes continuen exercint la seva activtat i pateixen pèrdues econòmiques derivades de les restriccions imposades pel nivell 4 d'alerta sanitària.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Economia i Territori
 
Qui ho pot demanar: Poden ser beneficiaris de les subvencions:

1. Les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades, associacions sense ànim de lucre i les comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que siguin titulars d’un negoci amb alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’IAE enumerats en la base 4.2 que exercien la seva activitat en el moment de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària per a la contenció de la COVID-19, acordat pel Consell de Govern de 15 de gener de 2021 (BOIB núm. 7 de 16 de gener de 2021) i, que en la data de presentació de la sol·licitud d'aquesta convocatòria d'ajudes continuen exercint la seva activat.

2. Aquests beneficiaris han de ser titulars de petites empreses amb alguna activitat inclosa en els epígrafs de l’IAE enumerats en la base 4.2, amb establiment que exercissin la seva activitat en el moment de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària per la contenció de la COVID-19 a Menorca i, que en la data de presentació de la sol·licitud d'aquesta convocatòria d'ajudes continuen exercint la seva activtat, amb seu social i/o fiscal a Menorca, i han de tenir contractats un màxim de 25 treballadors de mitjana anual per cada establiment pel qual demanen l’ajut. En cas de tenir el mateix beneficiari més d’un centre de treball o establiment podrà demanar una ajuda per a un màxim de 2 centres de treball. Els centres de treball o establiments s’han d’indicar en el moment de sol·licitar l’ajuda.

3. El còmput de treballadors es realitza amb independència de la jornada a temps complert o parcial, el règim de contractació fixa o temporal, o que es trobi en qualsevol situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), excedència, permisos, baixes per incapacitat temporal o situacions similars de suspensió de la relació laboral de l’empresa.

4. Els sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

a) Tenir el/els centre/centres de treball a Menorca.
b) Tenir domicili social i/o fiscal a Menorca.
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Seguretat Social i amb el Consell Insular de Menorca.
d) Constar d’alta en el Cens d’activitats econòmiques de l’AEAT segons la redacció de la base 4.2, amb establiment que exerceix la seva activitat a data de presentació de la sol·licitud i que exercia la seva activitat en el moment de l’adopció de l’acord del Consell de Govern de dia 15 de gener de 2021 pel qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària a l’illa Menorca. Aquelles activitats donades d’alta en el Cens d’activitats econòmiques de l’AEAT a partir de dia 16 de gener de 2021 -dia 16 inclòs- restaran excloses de la present convocatòria d’ajuts.

Per aquesta convocatòria s'entendrà que exerceixen la seva activitat quan l'establiment es troba obert al públic o està tancat per descans del personal (en aquest darrer cas, els treballadors consten d'alta.

e) Els beneficiaris de les ajudes no han de tenir cap proposta de sanció per infracció greu o molt greu per raons sanitàries lligades a la COVID-19. En el supòsit que l’expedient sancionador per raons sanitàries lligades a la COVID-19 s’arxivi amb posterioritat a la sol·licitud de l’ajuda, la persona interessada tindrà dret a la percepció de l’ajuda sol·licitada. En el cas de que la proposta de sanció s’arxivi, i que per tant puguin ser beneficiaris de l’ajut, els interessats ho hauran de notificar al CIMe. Per poder ser beneficiari de l'ajuts, la proposta de sanció s'ha d'haver arxivat en el lapse de temps comprès entre la presentació de la sol·licitud i la proposta de concessió.
 
Requisits a complir: 1. En el marc d'aquestes bases s'estableixen uns ajuts directes temporals per pal·liar els efectes de les restriccions sanitàries imposades per a la contenció de la COVID-19 sobre les activitats incloses en els epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) enumerades en el punt 2 d’aquesta base. Aquests ajuts estan destinats a atendre les despeses corrents de les empreses davant la falta de liquiditat o els greuges econòmics derivats de l'establiment del nivell 4 d'alerta sanitària.

2. Poden ser objecte de subvenció les activitats incloses en els epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) que es troben a la secció primera d’activitats empresarials i que són els següents:

a. Distribució (ADED):
- E611 Comerç majorista de tota classe de mercaderies.
- E612 Comerç majorista de matèries agràries, productes alimentaris, begudes i tabacs.

b. Serveis d’alimentació:
- E671 Serveis en restaurants.
- E672 Serveis en cafeteries.
- E673 Serveis en cafès i bars amb menjar o sense.
- E674.5 Serveis que es prestin en societats, cercles, casinos, clubs i establiments similars.
- E674.6 Serveis establerts en teatres i altres espectacles que únicament estiguin oberts durant les hores de l'espectacle, amb excepció dels balls i similars.
- E676 Serveis de xocolateries, gelateries i orxateries.
- E677 Serveis prestats per establiments classificats en els grups 671, 672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora dels dits establiments.

c. Servei d'hostalatge:
- E681 Servei d’hostatge en hotels i motels
- E682 Servei d’hostatge en hostals i pensions.
- E683 Servei d’hostatge en fondes i cases d’hostes.
- E684 Servei d’hostatge en hotels apartaments.
- E685 Allotjaments turístics extrahotelers. (únicament hotels rurals, agroturismes o turismes d'interior, segons el Registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics de Menorca).

d. Ensenyament:
- E932.1 Ensenyament de formació i perfeccionament professional, no superior.
- E933.9 Altres activitats d’ensenyament.

e. Balnearis i banys:
- E942.2 Balnearis i banys.

f. Empreses esportives amb espais tancats propis:
- E967.1 Instal·lacions esportives.
- E967.2 Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport.

g. Sectors incorporats si estan en situació d’ERTO (a més de tots els relacionats abans):
- E969.1 Sales de balls i discoteques.
 
Documentació a presentar: Veure la base 8 de la convocatòria.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: ---
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: ---
Per FAX (només informació): ---
Correu electrònic (només informació): ---
Altres:
Plana web: www.carpetaciutadana.org (veure observacions)
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la sol·licitud electrònicament tal com especifiquen les bases de la convocatòria (base 8 i 9 de la convocatòria)
Terminis de ciutadà: Veure observacions.
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: Notificació electrònica/tauler d'edictes
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu: Negatiu
 
Observacions: Les sol·licituds s'han de presentar únicament formalitzades electrònicament mitjançant aquest TRÀMIT ESPECÍFIC (botó TRAMITAR, que s'activarà quan s'obri el termini de presentació de sol·licituds).

El termini de presentació de la sol·licitud, annexos i documents que l’acompanyen és de 15 dies naturals a partir de les 9.00 h del dilluns 29 de març, o fins exhaurir el crèdit disponible. Les sol·licituds que es presentin abans de dia 29 de març de 2021l no es tindran en compte.

El lloc per presentar la sol·licitud és la seu electrònica del Consell Insular de Menorca (https://seuelectronica.cime.es).

La sol·licitud, així com els requeriments i l’aportació de documentació, s’ha de fer per mitjans electrònics i, per tant, és necessari un sistema de signatura electrònica reconegut (certificat digital, el PIN ciutadà o sistema Cl@ve)

 


Documents Relacionats:
 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS